Kết quả tập PT

Chia sẻ những thành công của các khách hàng khi tham gia các dịch vụ PT gym Giảm Cân, Tăng Cân, Tăng cơ của Dáng Việt. Nhờ sự cố gắng của các bạn cũng như sự tận tình của PT – Huấn luyện viên cá nhân mà các bạn đã chạm được ước mơ của mình.