Kiến thức Gym – Thể Hình

Cung cấp kiến thức cơ bản nhất về các phương pháp tập luyện, hocmon, dinh dưỡng, định nghĩa, những kiến thức đời thường… mà tất cả những Gymer đều cần phải biết để tối ưu quá trình tập luyện của bạn.