Cách tính năng lượng tiêu hao trong Gym – Thể hình

Đánh giá post

Thật ra có rất nhiều cách tính Patrick chỉ đơn cử môt trong số đó trong chương trình đào tạo PT của học viện WFA :
Để chi tiết năng lượng tiêu hao cho buổi tập không có cách nào khác là ghi lại số trọng lượng mỗi lần tập  Trọng lượng 1 lần tập ( kg) /100 x Trọng lượng cơ thể( kg ) x 0,453 =Năng lượng tiêu hao/Phút [vì thường tổng thời gian cho 1 hiệp ( set) là khoảng 1 phút] VD : Gánh đùi (Squat) 50 kg , người gánh nặng 70 kg = 0,50 x 70 x 0,453 =15,8 calories/ Phút
• 0,435 là hằng số không đổi do Patrick chuyển đổi đơn vị tính từ Pound qua kg
• Và cứ mỗi lần lên xuống tạ đều ghi lại , sau đó tổng của các lần tập là lượng Calories tiêu hao cho bài tập đó.
• Qua quan sát sẽ thấy cách trên hợp lý cho chu trình Yếm khí , 60 giây .Tất cả các nhóm cơ khi kháng lực cho trong lượng đó đối với cơ thể đó là như nhau. VD đẩy ngực 50 kg cũng hao năng lượng như gánh đùi. Chính xác theo phản biện về huy động ATP cho trọng lượng đó.
• Nhược điểm : không chính xác cho số lần tập trong thời gian trên 60 giây ( hiếu khí ) , các bài tập Cardio với tạ chẳng hạn. Lúc này ta cần cách tính theo tỷ lệ chuyển hóa tương đương (Metabolic Equivalents gọi tắt là METs)
Tóm lại : Các ứng dụng cập nhật hiện nay ( có còn hơn không) giúp các PT xác định rất nhiều về sự tiêu hao tương đối ( 98% là chính xác) về năng lương Calories của khách hàng , giúp có những điều chỉnh tốt hơn trong các giải pháp huấn luyện.

[Nguồn: NABBA/WFF Vietnam]