Tăng cơ

Huấn luyện viên – PT thể hình chuyên tăng cơ của Dáng Việt chia sẻ kinh nghiệm tăng cơ bắp của các VĐV, HLV thể hình hiện nay.