Thông báo
​​Cập nhật: 10/11/2017

LỚP HUẤN LUYỆN VIÊN CẤP II QUỐC GIA
Đơn vị tổ chức:
LIÊN ĐOÀN CỬ TẠ, THỂ HÌNH VIỆT NAM.
Thời gian: 20 đến 27 tháng 12 năm 2017

*** VUI LÒNG ĐỌC KỸ THÔNG TIN TRONG VĂN BẢN THÔNG BÁO

 
Thư Ngỏ

TÌM ĐỐI TÁC PHÒNG GYM

Kính gửi: Quý Khách hàng và Đối tác

Với sự phát triển khá nhanh về dịch vụ chăm sóc hình thể như hiện nay. Các phòng GYM mọc lên liên tục và khá nhiều, đến nay thì việc cạnh tranh giữa các phòng GYM không còn là cạnh tranh về mặt bằng, vật chất nữa mà đã chuyển hướng sang cạnh tranh về chất lượng dịch vụ và huấn luyện viên.